O anketě

Kuřim má pevné sportovní kořeny

Každý rok přináší ohlédnutí za množstvím pozoruhodných sportovních úspěchů od nejmenších talentů až po zasloužilé trenéry. Odhaluje, že v Kuřimi je ve sportu hodně úspěšných spoluobčanů, mistři republiky nebo mistři světa, olympionici, čeští reprezentanti a další silné individuality.

Město Kuřim má tradičně silné sportovní kluby jako házenkáře SK Kuřim, fotbalisty FC Kuřim a plavce PK Kuřim, které disponují širokou nabídkou trenérských kapacit a starají se o velkou základnu mládeže. Ve městě působí také dívčí volejbal, šachový klub, florbal, nově vzniklý atletický oddíl nebo bojové sporty. Sportovní oddíly jako stolní tenis, turistika, tenis a další zastřešují tradiční organizace s dlouhou tradicí od roku 1899 jako Sportovní klub Kuřim (dříve TJ TOS Kuřim nebo Spartak Kuřim), dále Orel Kuřim, Sokol Kuřim nebo DDM Kuřim.

Každý rok z řad těchto oddílů (přehled sportovních oddílů a kroužků ve městě Kuřimi najdete zde) vyjde množství talentovaných dětí, které ocenění v anketě může povzbudit v dalším sportovním úsilí. Tradiční anketu organizuje město Kuřim od roku 2006.

Jak upozornit na vyjímečné sportovní úspěchy?

Jednoduše. Návrhy na nominace za uplynulý rok lze zasílat do 31. ledna s využitím tohoto nominačního formuláře. Sportovce či družstva může sportovní veřejnost navrhnout bez určení kategorie.

Kritéria a složení kategorií jsou ustálená několik ročníků, zejména jde o těchto pět základních kategorií:

1. Sportovec města Kuřimi – muži a ženy

2. Nejlepší dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky

3. Sportovní talent města Kuřimi – mládež do 15 let

4. Sportovní tým města Kuřimi

5. Nejlepší trenér města Kuřimi

 

Návrat vyhlášení do kulturního domu 

Sportovní výbor ZM potom na svém lednovém zasedání vybere v každé kategorii nejvýše tři návrhy, které ocení udělením nominace na „Sportovce města Kuřimi". O tom, kdo se stane vítězem každé kategorie, se pak veřejnost dozví na slavnostním galavečeru v pátek 27. března 2020 ve Společenském a kulturním centru Kuřim, kam jsou příznivci sportu srdečně zváni.