O anketě

Kuřim má pevné sportovní kořeny a širokou nabídku sportovních oddílů

Každý rok přináší ohlédnutí za množstvím pozoruhodných sportovních úspěchů od nejmenších talentů až po zasloužilé trenéry. Odhaluje, že v Kuřimi je ve sportu hodně úspěšných spoluobčanů, mistři republiky nebo mistři světa, olympionici, čeští reprezentanti a další silné individuality.

Město Kuřim má tradiční sportovní kluby jako házenkáře SK Kuřim, fotbalisty FC Kuřim nebo plavce PK Kuřim, které se úspěšně starají se o velkou základnu mládeže. Ve městě působí také dívčí volejbal, šachový klub, florbal, nově vzniklý atletický oddíl nebo bojové sporty. Sportovní oddíly jako stolní tenis, turistika, tenis a další zastřešují tradiční organizace s dlouhou tradicí od roku 1899 jako Sportovní klub Kuřim (dříve TJ TOS Kuřim nebo Spartak Kuřim), dále Orel Kuřim, Sokol Kuřim nebo DDM Kuřim. Celkem ve městě organizovaně působí 30 sportovních odvětví. Každý rok z řad těchto oddílů (přehled sportovních oddílů a kroužků ve městě Kuřimi najdete zde) vyjde množství talentovaných dětí, které ocenění v anketě může povzbudit v dalším sportovním úsilí. Tradiční anketu organizuje město Kuřim od roku 2006.

Jak upozornit na zajímavé nebo vyjímečné sportovní úspěchy?

Jednoduše. Návrhy na nominace za uplynulý rok lze zasílat s využitím tohoto formuláře. Sportovce či družstva může sportovní veřejnost navrhnout bez určení kategorie.

Kritéria a složení kategorií jsou ustálená několik ročníků, zejména jde o těchto pět základních kategorií:

1. Sportovec města Kuřimi – muži a ženy

2. Nejlepší dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky

3. Sportovní talent města Kuřimi – mládež do 15 let

4. Sportovní tým města Kuřimi

5. Nejlepší trenér města Kuřimi 

Sportovní výbor ZM z návrhů veřejnosti na svém lednovém zasedání vybere v každé kategorii nejvýše tři návrhy, které ocení udělením nominace na „Sportovce města Kuřimi". O tom, kdo se stane vítězem každé kategorie, se pak veřejnost dozví na slavnostním galavečeru ve Společenském a kulturním centru Kuřim, kam jsou příznivci sportu srdečně zváni.